نرم افزار اتوماسیون یکپارچه پردیس ( CRM & ERP )

این محصول در نظر دارد با جمع آوری چندین زیر سیستم مرتبط و یکپارچه در زمینه مدیریت مشتریان، بازاریابی،  فروش، اداری و خدمات، حسابداری و انبارداری یک راه حل یکپارچه در قالب یک نرم افزار واحد جهت رفع نیاز های بخش های مختلف یک سازمان ارائه نماید. به این ترتیب می توان ادعا نمود اتوماسیون و مزایای استفاده از آن در تمامی بخش های یک سازمان به صورت یکپارچه گسترش یافته است. درباره CRM بیشتر بدانید ...


اتوماسیون جامع پردیس  ( CRM & ERP )
نرم افزار Mobile  CRM  پردیس
سایر محصولات